O KŘOVÍ

Tam, kde je křoví, krajinu necuchá vítr, voda jí nedělá vrásky a zvířata se mají kam skrýt.

H_aluze - recenze

leden 2016

Ve 34. čísle literárně kulturního časopisu H_aluze si na stranách 18 až 19 můžete přečíst recenzi od Tomáše Čady s názvem Ivan van Chrasten: Nucení ke zvolnění

 

Xantypa - rozhovor

květen 2015

V květnovém čísle Xantypy si můžete na stranách 86 - 87 přečíst rozhovor o knize, který vedla Marie Malá: Písmo by nás mělo zpomalit, abychom mohli přemýšlet.

 

Dobrá adresa

květen 2015

V aktuálním vydání Dobré adresy vyšel na stranách 45 - 47 článek na pomezí recenze a obsáhlejšího sdělení o knize od Petra Štengla: Tam, kde je křoví. Více na: www.dobraadresa-cz 

 

Tvar - Horké párky

březen 2015

O vydání knihy Na počátku bylo bahno informoval literární obtýdeník Tvar (č. 5 / 2015, str. 11) v rubrice Horké párky.

 

Recenze Františka Štorma na Typomonologu:

28. 2. 2015

https://www.typomonolog.cz/?p=5932

 

Recenze Jany Orlové na www.poli5.cz

18. 2. 2015

Ivan van Chrasten - Na počátku bylo bahno

Přemýšleli jsme někdy o tom, odkud pocházíme? Přemýšleli jsme dostatečně? Pocházíme z NIČEHO, z nerozlišené hmoty alchymisty nazvané prima materia? Prvotní chaos před vznikem vesmíru? Počáteční ne-dualita? Tyto ideje protínají myšlenkové systémy rozdílných kultur natolik, že by se je dalo s trochou nadsázky označit za univerzální představy.
Ovšem; nedualita je dokonalá, ráj je dokonalý, ale dokonalý chaos? To už se nám jaksi příčí a škatulky vybudované v naší hlavě zažívají lehkou nevolnost z neznámé půdy pod nohama. Půda. Proč by na počátku nemohla být půda? To by byl pěkný zemědělský mýtus, který by s chutí na vlastní náklady vydalo soudobé environmentální hnutí. Ne, protože půda asociuje řád. Úrodu. Roční období. Půda je bezpečná a předvídatelná -- na rozdíl od bahna.
Bahno je rozklad, dekadence, z níž ovšem vzniká nový život. Bahno může (zejména na archetypální rovině) člověka pohltit, bahno hrozí ztrátou individuality a splynutím ega s počátkem všeho. V tom je transcendentální kvalita bahna, které, přestože je „špinavé“, očišťuje.
Na počátku bylo bahno a když počátek skončil, vynořilo se individuum, které jeho příběh sepsalo.

Pokračování najdete na výše uvedené adrese: www.poli5.cz

 

Kurt Gebauer o celkovém konceptu, autorovi a mýtu Na počátku bylo bahno

16. 1. 2015


Ivan van Chrasten
patří k jinému etniku. Ne že by odněkud přišel. Vyšel z chrastí české kotliny, ale kravaťácko-buranské většinové etnikum zglajchšaltované dlouholetým etnickým pročisťováním mu asi přišlo dost nudné, tak si vytvořil vlastní identitu, kulturu a náboženství. Má i vlastní slavnostní oblečení, trochu připomíná buddhistické mnišské, ale hlavně má trnové písmo, protože trny většinou zdobí nějaké to chrastí.
Přestože jsem se nikdy nenaučil klínové písmo, trnové jsem pochopil rychle a knížku přečetl naráz. Opravování dějin stvoření světa, vymýšlení jiných příběhů je mi blízké, neb kvůli zarputilému hájení jednoho příběhu se často vraždí i válčí, a tak jsem jich také napsal několik, musím přiznat daleko brutálnějších, neb onen u nás vžitý Na počátku bylo slovo, slovo bylo od Boha a Bůh byl slovo  zní sice pěkně, ale nedovedu si představit, že ten binec někdo vymyslel, tedy slovem se v Bibli myslí myšlenka, nápad, idea, pokud se nemýlím. Ale Ivan je ve svém textu něžnější, koneckonců jeho otec Václav Větvička je snad nejslavnější český dendrolog, jak něžné oborové jméno -- žádné chrastí. Ivan van Chrasten jen trochu přitvrdil, ale chrastí se také skládá z větviček a co se týká větvení vědění, to je u Ivana košaté, tak bodejť by nepřišel i na to, jak to s počátkem doopravdy bylo.